II voor. 15. jaanuar 1999. a.

Füüsikaülesannete lahendused


1. ülesanne

Et laual veereva kera kujutis peeglis tõuseks vertikaalselt üles, tuleb peegel asetada lauale nii, et peegli peegelpind oleks laua poole ning peegel ja laud moodustaksid 45° nurga. Kera peab liikuma nii, et tema trajektoor oleks risti peegli ja laua tasandite lõikesirgega. Kera kujutis peeglis liigub üles siis, kui kera liigub peeglist eemale.

2. ülesanne

Et näha vertikaalses tasapeeglis oma täielikku kujutist, peab peegli kõrgus olema vähemalt pool inimese pikkusest. Selline tingimus tuleneb sellest, et kujutis peeglis on sümmeetriline esemega. Inimese silm O ja kujutise ülemine A' ning alumine B' punkt moodustavad kolmnurga OA'B', mille kesklõiguks on peegel MN. Kolmnurga kesklõik on paralleelne kolmnurga alusega A'B' ning asub võrdsel kaugusel nii kolmnurga alusest kui tipust O. Kolmnurga kesklõik on pikkuselt võrdne poolega kolmnurga alusest. Järelikult saab ka inimene peeglis näha oma täielikku kujutist ainult siis, kui peegli kõrgus on võrdne poolega inimese pikkusest. Kui inimene liigub peeglist kaugemale, liigub samapalju peeglist kaugemale ka kujutis, kuid peegel jääb ikkagi eelpool kirjeldatud kolmnurga kesklõiguks. Täpselt samuti jääb peegel selle kolmnurga kesklõiguks ka siis, kui inimene liigub peeglile lähemale. Seega, kui inimese kujutis vertikaalses tasapeeglis ei ole täielikult nähtav, ei saa seda täielikult näha ka siis, kui liikuda peeglile lähemale või peeglist kaugemale.

3. ülesanne

Vt. joonist. Läätse ees asub keha AB. Keha kujutis on A'B'. Lihtsuse mõttes on joonestatud ainult kujutise tekkimine eseme punktist A. Punkti A kujutis A' tekib seal, kus lõikuvad kaks kiirt. Üks punktist A lähtuv kiir on paralleelne läätse optilise peateljega ja läbib pärast murdumist läätse fookuse. Läätse fookusesse on asetatud aga tasapeegel, mis on risti läätse optilise peateljega. Valguskiir peegeldub peeglilt. Teine kiir suundub punktist A läätse fookusesse ja on pärast seda paralleelne optilise peateljega. Ka see kiir peegeldub peeglilt. Kiirte lõikumispunktis tekib kujutise punkt A'. Samal viisil võib joonestada ka eseme kõigi teiste punktide kujutised.

4. ülesanne

Sõna KOOK kujutiseks ekraanil on sõna KOOK. Koondava läätse poolt ekraanile tekitatud kujutis on ümberpööratud. Lugedes kohviku ukse kohalt sõna KOOK, seisame näoga kohviku ukse poole. Et vaadelda ekraanile tekitatud kujutist, peame end ümber pöörama. Kuna kujutis on ümberpööratud, siis näeme ka ekraanil sõna KOOK. Kuna tähed K ja O on vertikaalsuunas sümmeetrilised, siis olgugi, et ka vertikaalsuunas on kujutis ümberpööratud, on kujutis ikkagi sarnane esemega.Palume saata kõik küsimused aadressil
Viimati muudetud: