II voor. 15. jaanuar 1999. a.

Füüsikaülesanded


  1. Kuidas peaks asetsema tasapeegel, et horisontaalsel laual sirgjooneliselt veereva kera kujutis peeglis tõuseks vertikaalselt üles? Mis suunas peaks liikuma kera peegli suhtes?
  2. Vertikaalse tasapeegli ees seisev inimene märkab, et tal ei ole võimalik ennast üleni peeglis näha. Kas ta näeks ennast peeglis rohkem, kui ta eemalduks peeglist või läheneks sellele? Põhjenda oma vastust joonise abil.
  3. Konstrueeri eseme kujutis optilises süsteemis, mis koosneb koondavast läätsest ja tasapeeglist. Peegel asub läätse fookuses risti läätse optilise peateljega. Ese asub läätse ees fookuse ja kahekordse fookuskauguse vahel.
  4. Põlevatest lampidest on kohviku ukse kohale moodustatud sõna KOOK. Sellest tekitatakse kumerläätse abil ekraanile kujutis. Joonista ekraanil tekkinud kujutis ja põhjenda, miks kujutis on just selline.


Palume saata kõik küsimused aadressil
Viimati muudetud: