III voor. 15. veebruar 1999. a.

Füüsikaülesanded


1. ülesanne

Dünamomeetri konksu otsas ripub tühi ämber. Kas dünamomeetri näit muutub, kui ämber täita veega ja sukeldada siis täielikult vette? Põhjenda vastust!

2. ülesanne

Kas on võimalik määrata õhu tihedust järgmisel viisil:

1. tundlike kaaludega kaalutakse tühi õhukindel kilekott;

2. kilekott täidetakse õhuga, suletakse ja kaalutakse uuesti;

3. määratakse õhku täis kilekoti ruumala;

4. saadud tulemustest arvutatakse õhu tihedus.

Põhjenda vastust!

3. ülesanne

Seest tühi alumiinumkera ujub veepinnal nii, et täpselt pool sellest on vees. Kui suure osa kera ruumalast moodustab kera sees olev õõnsuse ruumala? Alumiiniumi tihedus on 2700 kg/m3 ja vee tihedus on 1000 kg/m3. Kera õõnsuses oleva õhu massi võib arvutustes jätta arvestamata.

4. ülesanne

Ühesuguste harudega U-torus on vesi, mille pind on kummaski harus toru ülemisest äärest 12 cm kaugusel. U-toru ühte harusse valatakse petrooleumi, nii et tekib 10 cm kõrgune petrooleumisammas. Kui kaugel on pärast seda petrooleumisamba ülemine tase U-toru ülemisest äärest? Vee tihedus on 1000 kg/m3 ja petrooleumi tihedus on 800 kg/m3. Tee joonis.


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 14.02.1999. a.