IV voor. 15. märts  1999. a.

Füüsikaülesanded


1. ülesanne

Mööda teed sõidavad samas suunas ühtlase kiirusega veoauto, buss ja sõiduauto. Veoauto sõidab kiirusega 20 m/s, buss kiirusega 24 m/s ja sõiduauto kiirusega 28 m/s. Vaatluse alghetkel on buss veoauto taga 400 m kaugusel ja sõiduauto bussi taga 100 m kaugusel. Kui kaugel on buss veoautost hetkel, kui sõiduauto möödub bussist? Kui pika tee läbis sõiduauto hetkeni, mil jõudis bussi kõrvale?

2. ülesanne

Mööda jõge sõidavad allavoolu kaks paati. Hetkel, kui üks paat möödub teisest, visatakse paadist vette päästerõngas. Paadid sõidavad veerand tundi edasi ja pöörduvad siis tagasi. Kumb paat jõuab enne päästerõngani, kui paatide mootorid töötavad kogu aeg sama võimsusega? Põhjenda vastust.

3. ülesanne

Karastatud terasest kuulike on palju elastsem kui karastamata terasest kuulike. Esita katseseadme projekt, millega saaks eristada karastatud ja karastamata terasest kuulikesi, mis välimuselt on täiesti sarnased. Esita ka oma projekti teoreetiline põhjendus.

4. ülesanne

Õhupalli mass koos gondliga on m ja nende ruumala on V. Gondlis on reisijad ja koormis. Õhupall laskub muutumatu kiirusega v. Kui suur on koormise mass, mis tuleb gondlist välja visata, et õhupall tõuseks ülespoole sama suure kiirusega v? Õhutakistus on võrdeline kiirusega.


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 14.03.1999. a.