II voor. 15. jaanuar 1999. a.

Informaatikaülesanded


Seekord on ülesanded tekstitöötluse valdkonnast. Aga piirdutud on ainult andmete sisestamisega klaviatuurilt (mitte failidest) ja seetõttu saame vaadelda vaid väikese sisendandmete mahuga probleeme.

Programmid peavad rahuldama esimese vooru materjalides esitatud üldnõudeid. Nagu eelmiselgi korral, võib esitada ka lahendusi, mis täidavad ainult osa ülesande tingimustest või lahendusi, mis teatud erijuhtudel ei tööta õigesti.


1. PIKIMA ÜHISE LÕIGU LEIDMINE

Sisestada kaks ladina tähtedest koosnevat sõna (pikkusega kuni 20 tähte). Leida pikim sõna, mis esineb neist mõlemas alamlõiguna. Kui suurima võimaliku pikkusega ühiseid lõike on mitu, siis väljastada neist üks.

Näide. Sisendandmete

informaatika
formeerimine

korral on õige vastus

form


2. MITTELÕIKUVATE ESINEMISTE LEIDMINE

Sisestada kaks ladina tähtedest koosnevat sõna (pikkusega kuni 1 kuni 40 tähte). Leida maksimaalne võimalik arv esimese sõna omavahel mittelõikuvaid esinemisi teises ja väljastada teine sõna, mille all on numbritega tähistatud esimese sõna esinemised (kui neid on rohkem kui 9, siis tähistada kümnes esinemine numbritega 0, üheteistkümnes numbritega 1 jne).

Näide. Sisendandmete

ala
kavalalallalalgassalajutt

korral on üks võimalik vastus

kavalalallalalgassalajutt
   111    222     333


3. TÄHESTIKU JÄRJEKORRAS

Sisestada naturaalarv N (N£ 10) ja N sõna, mis koosnevad igaüks kuni 10 ladina tähest (nii suured kui väikesed tähed). Järjestada sõnad tähestiku järjekorda, lugedes iga suure tähe järjestuse mõttes samanimelise väikese tähega võrdseks.

Näide. Sisendandmete

4

Tammed
tammub
tamme
tamm

korral on õige vastus

tamm
tamme
Tammed
tammub


4. LEIA JA ASENDA

Sisestada (esimeselt realt) kuni 40 sümboli pikkune tekst, teiselt ja kolmandalt realt kummaltki üks sõna (mõlemad pikkusega 1 kuni 10 sümbolit). Sisendandmed koosnevad väikestest ladina tähtedest, tekstis on sõnade vahel tühikud.

Asendada sisestatud tekstis kõik esimese sõna esinemised teise sõnaga (analoogiliselt operatsiooniga Replace). Vajadusel väljastada tulemus mitmele reale.

Näide. Sisendandmete

kirjutame ja joonistame
me
vad

korral on õige vastus

kirjutavad ja joonistavadPalume saata kõik küsimused aadressil
Viimati muudetud: