I voor. 15. detsember 1998. a.

Keemiaülesannete lahendused


1. ülesanne

a)

1. Erinev lahustuvus: hästilahustuvad ained eraldatakse mittelahustuvatest ainetest lahuse filtreerimise või setitamise teel.

2. Erinev külmumistemperatuur – madalama külmumistemperatuuriga ained muutuvad tahkeks.

3. Erinev keemistemperatuur – madalama keemistemperatuuriga ained lenduvad (aurustuvad) madalamal temperatuuril.

4. Erinev tihedus – väiksema tihedusega vedelik kerkib pinnale.

b)

mensuur – vedeliku ruumala ligikaudseks mõõtmiseks

mõõtsilinder – vedeliku ruumala täpsemaks mõõtmiseks

mõõtkolb – vedeliku koguse viimiseks kindla ruumalani

pipett – vedeliku koguse doseerimiseks (ka täpseks mõõtmiseks)

bürett – kasutatud vedeliku ruumala (täpseks) mõõtmiseks


2. ülesanne

a)

C10H14N2 koosneb süsinikust, vesinikust ja lämmastikust.

Al2(SO4)3·18H2O koosneb alumiiniumist, väävlist, hapnikust ja veest; ta on kristallveega normaalsool.

b)

C10H14N2 on vastavate aatomite suhe 10:14:2.

Al2(SO4)3·18H2O on vatavate aatomite ja vee molekulide suhe 2:3:12:18; koosneb kahest lihtkatioonist (Al2+); kolmest liitanioonist SO42- ja 18 vee molekulist.

Mr(C10H14N2) = 10·12,0 + 14·1,01 + 2·14,0 = 162

Mr[Al2(SO4)3·18H2O] = 2·27,0 + 3·32,1 + 12·16,0 + 18·18,0 = 666


3. ülesanne

0	II	IV	-IV	-I	-II	-III
C,	CO,	CO2,	 CH4,	 C2H2,	 C2H4,	 C2H6
CH4,	C2H6,	C2H4,	 C2H2,	 C,	 CO,	 CO2

4. ülesanne

Keti materjali tihedus on 35,9 g / 13,3 cm3 = 2,70 g/cm3.

See kett on tehtud alumiiniumist ja pinnalt kollaseks värvitud. Vee nivoo tõuseb:

a) V(Al) = 35,9 g · 1 cm3 / 2,70 g = 13,3 cm3

b) V(Ag) = 35,9 g · 1 cm3 / 10,5 g = 3,42 cm3

c) V(Au) = 35,9 g · 1 cm3 / 19,3 g = 1,86 cm3Palume saata kõik küsimused aadressil
Viimati muudetud: