I voor. 15. detsember 1998. a.

Keemiaülesanded


1. ülesanne

a) Nimetada neli füüsikalist omadust, millel põhineb segude koostisosadeks lahutamine. Tuua iga omaduse kasutamise kohta näide.

b) Nimetada 5 laborivahendit, mida kasutatakse ruumala mõõtmiseks. Tuua näited, mis otstarbel millist mõõtevahendit kasutatakse.

2. ülesanne

Nikotiini valem on C10H14N2 ja kristalse alumiiniumsulfaadi valem on Al2(SO4)3·18H2O. Mida näitab nende ühendite valemite a) kvalitatiivne koostis ja b) kvantitatiivne koostis. Leida nende ühendite molekulmass (kolme tüvenumbri täpsusega).

3. ülesanne

Süsiniku poolt moodustatud ainetel on järgmised valemid

C, CO, CO2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6.

Määrata nendes ainetes süsiniku oksüdatsiooniaste ja reastada need ained selliselt, et igas järgmises aines (võrreldes eelmisega) on süsinik rohkem oksüdeerunud.

4. ülesanne

Lihtsam meetod, mille abil saab kindlaks teha keerulise kujuga keha ruumala, on selle keha poolt väljatõrjutud vedeliku mahu mõõtmine. 35,9 grammise massiga kollase keti sukeldumisel veega täidetud mõõtsilindrisse tõusis selles vee nivoo 13,3 cm3 võrra. Kas kett oli valmistatud värvitud alumiiniumist, värvitud hõbedast või kullast? Nimetatud metallide tihedused on vastavalt 2,70 g/cm3, 10,5 g/cm3 ja 19,3 g/cm3. Mitme kuupsentimeetri võrra peaks keti sukeldumisel silindris vee nivoo tõusma, kui kett oleks valmistatud vastavalt a) alumiiniumist; b) hõbedast ja c) kullast?Palume saata kõik küsimused aadressil
Viimati muudetud: