IV voor, 15. märts 1999. a.

Keemiaülesanded


 1. Malahiit on roheline dekoratiivkivim. Tema keemiline valem antakse kujul Cu2(OH)2CO3. Kuumutamisel laguneb see ühend kolmeks oksiidiks, kus elementide oksüdatsiooniastmed on -II, I, II ja IV.

 1. Kirjutada malahiidi lagunemisreaktsiooni võrrand ja anda oksiidide nimetused.
 2. Millises agregaatolekus on moodustunud oksiidid toatemperatuuril ja temperatuuril 100 oC ?
 3. Märkida, millised oksiidid on happelised ja millised oksiidid on aluselised ning kirjutada vastava happe ja aluse valem, anda nende nimetused.

 1. Kofeiini molekuli kõige lihtsamal kujul kirjutatud valem on C8H10N4O2, aspiriini detailsemalt kirjutatud valem on HOOCC6H4COOCH3.

 1. Mitmes aspiriini molekulis on sama arv vesiniku aatomeid nagu 4 molekulis kofeiinis?
 2. Mitmes kofeiini molekulis on sama arv süsiniku aatomeid nagu 720 molekulis aspiriinis?
 3. Milline peaks olema aspiriini ja kofeiini molekulide täisarvuline suhe, et neis oleks võrdne arv aatomeid?

 1. Vaatleme keemilisi elemente X, Y, Z ja Q. Elemendiga X moodustavad ülejäänud elemendid binaarse ühendi, kus aatomite suhe on 1:2. Kaks elementi moodustavad lihtaine, mille molekulis on kaks aatomit. Ühe elemendi ühe võimaliku lihtaine molekulis on kolm aatomit. Element X võib moodustada nii happelise kui ka aluselise oksiidi. Element Y moodustab ainult aluselise oksiidi ja element Z ainult happelise oksiidi. Ühend W, mille molekulis on kõik nimetatud elemendid, laguneb kuumutamisel kaheks oksiidiks ja (pesu)soodaks.

 1. Millised keemilised elemendid on X, Y, Z ja Q?
 2. Kirjutada binaarsed ühendid elemendiga X ja anda nende nimetused.
 3. Millised ained on kaheaatomilised lihtained ja milline on kolmeaatomiline lihtaine?
 4. Kirjutada moodustunud oksiidide valemid ja anda nende nimetused.
 5. Kirjutada ühendi W lagunemisreaktsiooni võrrand.

 1. Reageerivad 25 molekuli Ca(OH)2 ja 14 molekuli H3PO4. Eeldame, et moodustub ainult Ca3(PO4)2 ja vesi.

 1. Kirjutada reaktsioonivõrrand.
 2. Mitu molekuli millist ainet jäi reageerimata?
 3. Mitu molekuli Ca3(PO4)2 ja H2O tekkis?
 4. Mitu molekuli millist ainet oleks vaja lisada, et liias olev aine täielikult reageeriks?


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 16.03.1999. a.