IV voor. 15. märts 1999. a.

Keemiaülesannete lahendused


1. ülesanne

               t°
a) Cu2(OH)2CO3 =    2CuO    +       CO2        +     H2O
              vask(II)oksiid   süsinikdioksiid   vesinikoksiid
                                                   (vesi)

b) Toatemperatuuril on vask(II)oksiid tahkes, vesi vedelas ja süsinikdioksiid gaasilises olekus.

100°C juures on vask(II)oksiid tahkes ning vesi ja süsinikdioksiid gaasilises olekus.

c) Happeliseks oksiidiks on süsinikdioksiid, mis moodustab süsihappe (H2CO3). Aluseliseks oksiidiks on vask(II)oksiid, mis vees ei lahustu ega ka reageeri veega. Vask(II)oksiidile vastav alus - vask(II)hüdroksiid [Cu(OH)2] - saadakse kaudsel teel: näiteks tugeva aluse toimel vask(II)sooladesse.

2. ülesanne

a) Kofeiini molekulis on 10 vesiniku aatomit ja aspiriini molekulis on 8 vesiniku aatomit.

Vesiniku aatomeid on võrdselt 4 molekulis kofeiinis ja 5 molekulis aspiriinis

       4 × 10                   5 × 8
4 molekuli kofeiini Û 5 molekuli aspiriini

b) Kofeiini molekulis on 8 süsiniku aatomit ja aspiriini molekulis on 9 süsiniku aatomit.

Süsiniku aatomite võrdne arv on 9 molekulis kofeiinis ja 8 molekulis aspiriinis

       9 × 8                   8 × 9
         N                  720 molekuli
9 molekuli kofeiini Û 8 molekuli aspiriini

    9 molekuli kofeiini
N = ------------------- · 720 molekuli aspiriini =
    8 molekuli aspiriini

= 810 molekuli kofeiini

c) Kofeiini molekulis on 24 aatomit ja aspiriini molekulis on 21 aatomit.

Võrdne arv aatomeid on 7 molekulis kofeiinis ja 8 molekulis aspiriinis

7 × 24 = 8 × 21.

3. ülesanne

a) X - hapnik
   Y - naatrium
   Z - süsinik
   Q - vesinik

b) Na2O - naatriumoksiid
   CO2 - süsinikdioksiid
   H2O - vesi

c) H2 - vesinik
   O2 - hapnik
   O3 - osoon

d) Na2O - naatriumoksiid
   CO2 - süsinikdioksiid
   H2O - vesi

           to
e) 2NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2

4. ülesanne

a) 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6H2O

b)    N        14 molekuli
   3Ca(OH)2 Û    2H3PO4

N[Ca(OH)2] = (3/2)·14 molekuli = 21 molekuli

reageerimata N[Ca(OH)2] = 25 molekuli - 21 molekuli = 4 molekuli

   14 molekuli      N
c)    2H3PO4    Û 6H2O

N(H2O) = (6/2)·14 molekuli = 42 molekuli

   14 molekuli        N
     2H3PO4    Û Ca3(PO4)2

N[Ca3(PO4)2] = (1/2)·14 molekuli = 7 molekuli

d) 4 molekuli       N
   3Ca(OH)2     Û 2H3PO4

N(H3PO4) = (2/3) 4 molekuli » 3 molekuli


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 16.04.1999. a.