V voor. 15. aprill 1999. a.

Keemiaülesannete lahendused


1. ülesanne

a) Sama tuumalaenguga, kuid erineva massiga aatomeid nimetatakse isotoopideks.

b) i) Molekulmass on 12/0,8 = 15, mis ei vasta ülesande tingimustele. Kui võtta kaks korda suurem molekulmass, siis on süsiniku ja vesiniku masside suhe 24:6, millele vastavad ühendid C2H6 (H3C- CH3) ja C2T2 (TCºCT).

ii) 12/0,75=16. Süsiniku ja vesiniku masside suhe on 12:4, millele vastab ühend CH4. Kahekordse molekulmassi korral on süsiniku ja vesiniku masside suhe 24:8, millele vastab C2D4 (D2C=CD2).

Märkus: Kolmanda vooru ülesandest nr. 3 saime teada, et orgaanilistes ühendites annab süsinik 4 sidet ja vesinik annab ühe sideme. Ühendid C-T ja CD2 pole võimalikud, sest esimesel juhul jääb süsinikul kolm sidet ja teisel juhul kaks sidet kasutamata.

c) i) 12/0,6 = 20. Süsiniku ja vesiniku masside suhe on 12:8, mida rahuldab ühend CD4

ii) 12/0,5 = 24. Süsiniku ja vesiniku masside suhe on 12:12, mida rahuldab ühend CT4


2. ülesanne

m(H2O) = 203,5 cm3 × 0,9982 g/cm3 = 203,1 g

m(lahus) = 87,5 g + 203,1 g = 290,6 g

a)   %(glütserool) = (87,5 g / 290,6) · 100 = 30,1

     %(vesi) = 100-30,1 = 69,9

b)

i)  r (lahus) = 290,6 g / 250,0 cm3 = 1,162 g/cm3

                        g     1 kg     1000000 cm3
ii) r (lahus) = 1,162 --- · ------- · -----------
                       cm3    1000 g       1 m3

     = 1162 kg/m3

c) V(lahus) = 1000 kg × 0,000250 m3 / 0,0875 kg

   = 2,86 m3

d) m(lahus) = 92,1 g × 0,2906 kg / 87,5 g = 0,306 kg


3. ülesanne

a) BaCl2 + 2AgNO3 = Ba(NO3)2 + 2AgCl

   AlCl3 + 3AgNO3 = Al(NO3)3 + 3AgCl

b) N(BaCl2) + N(AlCl3) = 30 molekuli

   N’(AgCl) = (2/1) × N(BaCl2)

   N’’(AgCl) = (3/1) × N(AlCl3)

   N’(AgCl) + N’’(AgCl) = 80 molekuli

   (2/1)·N(BaCl2) + (3/1)·[30 molekuli - N(BaCl2)] = 80 molekuli

   N(BaCl2) = 10 molekuli

   N(AlCl3) = 30 molekuli - 10 molekuli = 20 molekuli


4. ülesanne

a) BaCO3 + 2HCl = BaCl2+ CO2­ + H2O

b) BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4¯ + 2NaCl

  m                  116 g
BaCO3     Û BaCl2 Û BaSO4
197 g/mol            233 g/mol

m(BaCO3) = (1/1)·(1/1)·116 g·(1 mol/233 g)·197 g/mol = 98,1 g

%(BaCO3) = (98,1 g/100 g)·100 = 98,1


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 17.05.1999. a.