V voor. 15. aprill 1999. a.

Keemiaülesanded


1. ülesanne

Keemiliseks elemendiks nimetatakse kindla tuumalaenguga aatomite liiki. Vaatleme süsinikku ja vesinikku. Need elemendid võivad anda omavahel tohutu arvu ühendeid, kus aatomite suhe on väga erinev. Näiteks 1:4 (CH4); 1:3 (C2H6); 1:2 (C2H4); 1:1 (C2H2).

a) Kuidas nimetatake sama tuumalaengu, kuid erineva aatommassiga aatomeid?

b) Kirjutada kaks erinevat vesiniku ja süsiniku vahelist ühendit, kus vesiniku sisaldus on massi järgi: i) 20%; ii) 25%.

c) Kirjutada süsiniku ja vesiniku ühend, kus vesiniku protsendiline sisaldus on massi järgi i) 40%; ii) 50%.

2. ülesanne

87,5 g glütserooli lahjendamiseks 250,0 cm3-ni kulus 203,5 cm3 destilleeritud vett (0,9982 g/cm3).

a) Leida saadud lahuse protsendiline sisaldus.

b) Leida saadud lahuse tihedus ühikutes: i) g/cm3; ii) kg/m3.

c) Mitmes kuupmeetris sama koostisega lahuses on 1000 kg glütserooli?

d) Mitmes kilogrammis sama koostisega lahuses on 1,00 mooli (92,1 g) glütserooli?

3. ülesanne

Lahuses olevad kloriidioonid annavad hõbenitraadi lahusega valge hõbekloriidi sademe. Lahuses oli kokku 30 baariumkloriidi ja alumiiniumkloriidi molekuli. Et kõikidest kloriidioonidest moodustuks hõbekloriid, kuluks 80 hõbenitraadi molekuli.

a) Kirjutada reaktsioonivõrrandid.

b) Arvutada, mitmest BaCl2 ja AlCl3 molekulist oli lahus valmistatud.

4. ülesanne

Baariumkarbonaadi puhtuse kontrollimiseks lahustati 100 g seda soola vesinikkloriidhappe lahuses. Lahusele lisati naatriumsulfaadi lahust seni, kuni baariumioonid olid sadestunud.

a) Kirjutada baariumkarbonaadi ja vesinikkloriidhappe vahelise reaktsiooni võrrand.

b) Kirjutada baariumkloriidi ja naatriumsulfaadi vahelise reaktsiooni võrrand.

c) Arvutada baariumkarbonaadi mass, kui tekkinud baariumsulfaadi mass oli 116 grammi.

d) Leida uuritud proovis baariumkarbonaadi protsendiline sisaldus.


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 15.04.1999. a.