I voor. 15. detsember 1998. a.

Matemaatikaülesanded


1. ülesanne

Avalda arv  a = 7·125 + 50·49 + 35·72  tema algtegurite astmete korrutisena.

2. ülesanne

Õpetaja joonestas tahvlile ruudu. Miina joonestas selle kõrvale ruudu, mille külje pikkus oli 10 cm võrra väiksem õpetaja joonistatud ruudu kahekordsest küljepikkusest, Liina ristküliku, mille üks külg oli õpetaja joonistatud ruudu küljest 2 dm võrra pikem ja teine 0,2 m võrra lühem, Tiina aga ruudu, mille külg oli 1/3 dm võrra lühem õpetaja joonistatud ruudu küljest. Selgus, et Tiina joonestatud ruudu pindala on kolm korda väiksem kui Miina ja Liina joonestatud kujundite pindalade vahe. Kui suur oli õpetaja joonestatud ruudu külg?

3. ülesanne

Neljalt kaheksanda klassi poisilt, kelle nimed olid Robert, Siim, Toomas ja Urmas, küsiti, millises klassis keegi neist käib. Vastused olid järgmised:

Robert: "Siim käib 8B klassis, Toomas 8A klassis ja Urmas 8C klassis."
Siim: "Toomas käib 8C klassis, Urmas 8A klassis ja Robert 8D klassis."
Toomas: "Urmas käib 8A klassis, Robert 8D klassis ja Siim 8C klassis."
Urmas: "Robert käib 8B klassis, Siim 8D klassis ja Toomas 8C klassis."

Millises klassis poisid käivad, kui on teada, et üks neist räägib alati tõtt, teine valetab alati, kolmas valetab ühel juhul kolmest ja neljas räägib vaid ühel juhul kolmest tõtt?

4. ülesanne

Nelinurgad  ABCD  ja  EFGH  on ruudud. Leia kolmnurga  EBF pindala, kui  |CD| = 38 cm ja |HF| = 40 cm.Palume saata kõik küsimused aadressil
Viimati muudetud: