Võistluse statuut


TÜ Täppisteaduste Kool kuulutab välja ülesannete lahendamise võistluse 8. klasside õpilastele Avatud Eesti Fondi auhindadele. Võistlusülesanded on matemaatikast, füüsikast, keemiast ja programmeerimisest ning avaldatakse neid iga kuu 15. kuupäeval alates detsembrist kuni aprillini Täppisteaduste Kooli koduleheküljel aadressiga

http://www.physic.ut.ee/ttkool/aef/

Iga uue ülesannete komplektiga koos avaldatakse ka eelmise vooru lahendused ja võistlusprotokoll.

Esimesed ülesanded avaldatakse 15. detsembril.

Igas voorus peetakse arvestust nii ainete kaupa kui ka 4 aine kokkuvõttes. Igas aines saadud punktid kõikides voorudes summeeritakse ja kantakse võistleja "pangaarvele".

Iga aine 20-le ja koondarvestuses 10-le parimale on AEF auhinnad ja TÜ Täppisteaduste Kooli diplomid, mis antakse kätte võistluse pidulikul lõpetamisel Tartus.

Korrektselt vormistatud (iga aine eraldi lehtedel), selgituste ja põhjendustega ning lahendaja andmetega igal lehel (nimi, kool, klass, kodune aadress, e-posti aadress) varustatud lahendused tuleb hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäeval (postitempli kuupäev) saata täppisteaduste kooli aadressil

Täppisteaduste kool (AEF), Tähe 4-143, 51010, TARTU


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 13.12.1998. a.