Astronoomia lahtine võistlus


Astronoomia lahtine võistlus toimub
Tartus 5. märtsil 2006, kell 12.00 –15.00 TÜ füüsikahoones Tähe-4 aud. 160.

Lahtine võistlus hõlmab vaid teoreetilist laadi ülesandeid, mille lahendamiseks on aega 3 tundi. Astronoomia lahtisel võistlusel võib osaleda iga kooliõpilane.
Võistlus toimub kahes vanuserühmas. Vanemas rühmas võivad osaleda kõik üld- ja kutsehariduskoolide õpilased, nooremas rühmas õpilased, kes on sündinud 1990.aastal või hiljem.
Ülesanded eeldavad astronoomianähtuste head sisulist tundmist.Osavõtusoovist tuleb teatada hiljemalt 1. märtsiks telefonil 7 375 581 või e-maili teel ttkool@ut.ee

Teates palume nimetada:
nimi/osavõtjate arv ja kool,
vanuserühm, milles osaletakse
keel, milles soovitakse ülesannete tekste (eesti või vene).

Võistluse tulemused avaldatakse www.ttkool.ut.ee/astro/


Astronoomiaalaseid viiteid
Interaktiivne viktoriin Rahvusvahelised olümpiaadid
Tõravere Observatoorium Tartu Tähetorn