Astronoomia lahtine võistlus

Temaatika ja õppematerjalid


NOOREM RÜHM

Temaatika

Astronoomilised nähtused, maailmapilt ja selle kujunemine
Taevakoordinaadid, nende määramine ja kasutamine
Päikesesüsteem ja planeedid: liikumine taevas, tiirlemine ja pöörlemine, ehitus
Tähed: ehitus ja evolutsioon, kauguse määramine, liikumine

Õppematerjalid

Jaak Lõhmus. Uutesse maailmadesse. (Füüsika IX kl.) Koolibri 1996


VANEM RÜHM (lisaks eeltoodule)

Temaatika

Planeetide tasakaaluline kuju; horisondi sõltuvus kõrgusest
Kepleri seadused, nende rakendamine, planeetidevahelised lennud
Tähesuurused: definitsioon, absoluutne ja näiv tähesuurus, seos kaugusega. Värvusindeksid.
HR-diagramm. selle kasutamine.
Galaktikad: punanihe, kauguse määramine punanihkest (ka relativistlik juht)
Kosmoloogilised mudelid: tüübi sõltuvus ainetihedusest.

Õppematerjalid

Jaak Jaaniste. Kosmoloogia (Füüsika XII kl.) Koolibri, 1999.


Lisamaterjal

Kooliastronoomia põhivalemid (PDF)
Lisamaterjale kordamiseks (koost. J.Jaaniste) (PDF)
Harjutusülesanded nooremale rühmale (PDF)

Heikki Oja. Põhjanael. Valgus, 2001
Tõnu Soopalu. Kooliastronoomia põhivara. Koolibri, 2000
B.Vorontsov-Veljaminov. Astronoomia XI klassile (ametlik õpik aastani 1992)Astronoomiaalaseid viiteid
Interaktiivne viktoriin Rahvusvahelised olümpiaadid
Tõravere Observatoorium Tartu Tähetorn