Keemia teabepäev


30.septembril on toimumas keemiaolümpiaadi teabepäev, kuhu on oodatud kõik huvilised õpilased ja õpetajad.

Teabepäeva korraldavad TÜ Teaduskool ja TÜ keemiaosakond ning see toimub 30.septembril 2006 kella 12-15 TÜ keemiahoone auditooriumis 430 (Jakobi 2, Tartu).

Millest tuleb juttu?

Räägitakse 2006. aastal Lõuna-Koreas toimunud 38. rahvusvahelisest keemiaolümpiaadist, selgitatakse eksperimentaalse ja teooriavooru ülesandeid.

Eesti võistkonna juhendajad annavad ülevaate rahvusvahelistel keemiaolümpiaadidel esitatud temaatikast ja probleemide raskusastmest.
Juttu tuleb ka töö korraldamisest järgmiseks rahvusvaheliseks keemiaolümpiaadiks ettevalmistumisel (38. rahvusvaheline keemiaolümpiaad toimub 15.-24.juulini 2007 Moskvas).
Teabepäeval esinevad TÜ keemiaosakonna õppejõud, üliõpilased ja olümpiaadidel osalenud õpilased.

Teabepäevast osavõtt on tasuta. Sõidu- ja muid kulusid teabepäeva korraldajad ei kata.

Lisainfo teaduskooli telefonilt 7375 581 või e-maililt ttkool@ut.ee.


TÜ Teaduskool