EIO kompilaatorid

Siin on Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadi ametlikud kompilaatorid 2003.-2004. õppeaastaks.

Kõigist vahenditest on olemas kaks versiooni: olümpiaadiversioon ja standardne versioon. Olümpiaadiversiooni paigaldamine ei eelda paigaldajalt mitte mingeid teadmisi kompilaatorite kasutamise kohta, kogu vajalik konfigureerimine ja seadistamine, samuti kõik otsused paigaldatavate moodulite jmt kohta on juba tehtud.

NB! Olümpiaadiversioonid tuleb tingimata paigaldada vahetult C-ketta juurkataloogi. Mitte üheski teises kataloogis ega ühelgi teisel kettal need ei tööta!

Kompilaatorite olümpiaadiversioonide paigaldamise järel tekivad nende käivitamiseks vajalikud ikoonid Windows 98 ja Windows ME jaoks kataloogi C:\OL\ico\98me\ ning Windows 2000 ja Windows XP jaoks kataloogi C:\OL\ico\2kxp\. Teie operatsioonisüsteemile vastvad ikoonid tuleks kopeerida kas kasutajate töölauale või "Start"-menüü sobivasse harusse.

FreePascal

Võistluse ametlik Pascal-kompilaator on FreePascal, mille standardvarustusse kuulub lisaks kompilaatorile endale ka töökeskkond (IDE) ja dokumentatsioon. Siin on FreePascali versioon 1.0.10.

Olümpiaadiversiooni paigaldamiseks käivitage fail ol-fp.exe, valige failide lahtipakkimise kohaks C:\ ja vajutage "OK". Pärast seda kopeerige ikoonid, nagu kirjeldatud eelpool.

FreePascali uusima versiooni koos täieliku lähtekoodi ja mitmes vormingus dokumentatsiooniga saate aadressilt www.freepascal.org.

GCC/MinGW ja Dev-C++

Võistluse ametlik C- ja C++-kompilaator on GCC, mille standardvarustusse kuulub ainult kompilaator. Uuematel ja võimsamatel arvutitel soovitame selle kompilaatori juurde graafilist töökeskonda Dev-C++. Siin on GCC/MinGW versioon 3.2 ja Dev-C++ versioon 4.9.8.0.

Olümpiaadiversiooni paigaldamiseks käivitage fail ol-dc.exe, valige failide lahtipakkimise kohaks C:\ ja vajutage "OK". Pärast seda kopeerige ikoonid, nagu kirjeldatud eelpool.

GCC/MinGW olümpiaadiversiooni paigaldamisel arvutisse, kus on juba olemas GCC/DJGPP olümpiaadiversioon, küsib pakkimisprogramm luba kahe faili ülekirjutamiseks. Need on näiteprogrammid ja mõlemas arhiivis ühesugused, seega pole vahet, kas need üle kirjutada või kirjutamata jätta.

Dev-C++ uusima versiooni koos selle juurde sobiva GCC versiooni ja täieliku lähtekoodiga saate aadressilt www.bloodshed.net/dev/devcpp.html.

GCC/DJGPP ja RHIDE

Võistluse ametlik C- ja C++-kompilaator on GCC, mille standardvarustusse kuulub ainult kompilaator. Vanematel arvutitel soovitame selle kompilaatori juurde tekstipõhist töökeskonda RHIDE. Sellel plaadil on GCC/DJGPP versioon 3.2.1 ja RHIDE versioon 1.5.

Olümpiaadiversiooni paigaldamiseks käivitage fail ol-dj.exe, valige failide lahtipakkimise kohaks C:\ ja vajutage "OK". Pärast seda kopeerige ikoonid, nagu kirjeldatud eelpool.

GCC/DJGPP olümpiaadiversiooni paigaldamisel arvutisse, kus on juba olemas GCC/MinGW olümpiaadiversioon, küsib pakkimisprogramm luba kahe faili ülekirjutamiseks. Need on näiteprogrammid ja mõlemas arhiivis ühesugused, seega pole vahet, kas need üle kirjutada või kirjutamata jätta.

GCC/DJGPP uusima versiooni koos täieliku lähtekoodiga saate aadressilt www.delorie.com/djgpp, RHIDE uusima versiooni koos täieliku lähtekoodiga saate aadressilt www.rhide.com.

C ja C++ dokumentatsioon

GCC standardvarustusse kuulub ainult kompilaator ilma keelt või standardteeki kirjeldava dokumentatsioonita.

C ja selle standardteegi kohta soovitame Eric Hussi kirjutatud lühijuhendit ja konkreetselt GCC teeki kirjeldavat pikemat juhendit.

C++ ja selle standardteegi kohta soovitame Bruce Eckeli raamatut Thinking in C++.

Dokumentatsiooni paigaldamiseks käivitage fail ol-cdoc.exe, valige failide lahtipakkimise kohaks C:\ ja vajutage "OK". Pärast seda kopeerige ikoonid, nagu kirjeldatud eelpool.