Olümpiaadi þürii 1999.-2000. õppeaastal


Þürii esimees:

Ahto Truu -- AS Aprote süsteemianalüütik

Þürii liikmed:

Rein Prank -- TÜ Arvutiteaduse Instituut dotsent

Indrek Jentson -- AS Aprote süsteemianalüütik

Inga Petuhhov -- TPÜ assistent

Heno Ivanov -- EENet arendusosakonna juhataja

Meelis Karp -- TPÜ AK süsteemiadministraator

Targo Tennisberg -- Microsoft tarkvarainsener

Oleg Mürk -- TÜ üliõpilane

Meelis Kull -- TÜ üliõpilane

Komisjoni esinaine:

Õnne Nummert -- TÜ Täppisteaduste kool metoodik