Koolivoor, 15. jaanuar 2000. a.

Selgitusi testiprotokollide juurde


Testiprotokollid avaldatakse kahel kujul:

Enne protestide esitamist palume tutvuda täielikus protokollis olevate märkustega.

Koondprotokollis on toodud ainult need osavõtjad, kelle tulemus erineb nullist. Täisprotokollis on toodud kõik osavõtjad, kes esitasid vähemalt ühe programmifaili.

Testiprotokollis on kasutatud järgmisi tähiseid:

T - täitmisaegne viga: programm lõpetas oma töö kas operatsiooni süsteemi või programmeerimiskeskkonna veateatega; väljundfaili sisu ei uuritud.

A - ajalimiit lõhki: testija oli sunnitud programmi töö katkestama, kuna see ei lõpetanud oma tööd ülesande tingimustes ettenähtud aja jooksul; väljundfaili sisu ei uuritud.

P - puudub väljundfail: programm lõpetas oma töö vigadeta ja antud ajalimiidi piires, kuid ei tekitanud väljundfaili.

F - failiformaat vigane: väljundfaili vormistus oli nii segane, et vastuse õigsust polnud võimalik kontrollida.

V - vale vastus: väljundfaili vormistus oli küll korrektne, kuid vastus sisuliselt vale.

Arv testitulemuse kohal näitab selle testi eest saadud punkte.

Võistluse üldjuhendi või ülesannete tehniliste tingimuste rikkumise eest tehti trahvi järgmiselt:

Vastuse väljastamine ainult ekraanile (väljundfaili kas ei ole või on see tühi): seekord piirdume hoiatusega, kuid järgmistes voorudes trahvime.

Vastuse väljastamine vale nimega väljundfaili: seekord piirdume hoiatusega, kuid järgmistes voorudes trahvime.

Sisestus klaviatuurilt: seekord piirdume hoiatusega, kuid järgmistes voorudes trahvime.

Spetsiifiliselt 1. ülesande (JADA) kontekstis:

Andmete väljastamine mitmele reale (nõutud on tulemuse väljastamine ühele reale): trahv 10% ülesande väärtusest.

Spetsiifiliselt 2. ülesande (LÕIGUD) kontekstis:

Andmete väljastamine mitmele reale: trahv 10% ülesande väärtusest.

Andmete väljastamine sorteerimata kujul: trahv 20% ülesande väärtusest (seda eksimust loeme raskemaks, sest tegu pole ainult vormistusveaga, puudu on ka osa nõutud funktsionaalsusest).

Spetsiifiliselt 3. ülesande (KODEERIMINE) kontekstis:

Selles ülesandes loeme täisveaks mistahes erinevuse nõutud väljundi ja tegeliku väljundi vahel, sest väljundi täpne vormistamine oligi ülesande põhisisu.

Märkus: rahvusvahelistel võistlustel loetakse ka praegu hoiatusega hinnatud vead täisvigadeks -- testi tulemuseks on 0 punkti.