Olümpiaadi þürii 2000.-2001. õppeaastal


Þürii esimees:

Ahto Truu -- AS Aprote süsteemianalüütik

Þürii liikmed:

Rein Prank -- TÜ Arvutiteaduse Instituut dotsent

Indrek Jentson -- AS Aprote projekteerija

Inga Petuhhov -- TPÜ assistent

Heno Ivanov -- Eesti Informaatikakeskus, Andmeside Osakond, haldusjuht

Meelis Karp -- TPÜ AK süsteemiadministraator

Targo Tennisberg -- Microsoft tarkvarainsener

Oleg Mürk -- TÜ üliõpilane

Meelis Kull -- TÜ üliõpilane

Tanel Linnas -- TÜ üliõpilane

Meelis Olev -- TÜ üliõpilane

Komisjoni esinaine:

Õnne Nummert -- TÜ Täppisteaduste kooli metoodik