Olümpiaadi þürii 2001.-2002. õppeaastal


Þürii esimees:

Ahto Truu (AS Aprote, süsteemianalüütik)

Komisjoni esinaine:

Õnne Nummert (TÜ Täppisteaduste kool, spetsialist)

Þürii liikmed:

Rein Prank (TÜ, Arvutiteaduse Instituut, dotsent)

Heno Ivanov (EIK, andmeside osakond, haldusjuht)

Indrek Jentson (AS Aprote, süsteemianalüütik)

Meelis Karp (TPÜ AK, süsteemiadministraator)

Tanel Linnas (IT meedia, programmeerija)

Oleg Mürk (TÜ, magistrant)

Meelis Olev (TÜ, üliõpilane)

Inga Petuhhov (TPÜ, assistent)

Andrei Solntsev (TÜ, üliõpilane)