Informaatikaolümpiaadi þürii
2002.-2003. õppeaastal


Þürii esimees:

Ahto Truu (AS Aprote, analüütik-programmeerija)

Komisjoni esimees:

Õnne Nummert TÜ Täppisteaduste kool, spetsialist

Þürii liikmed:

Heno Ivanov (EIK ASO, haldusjuht)
Indrek Jentson (AS Aprote, tarkvaraarendaja)
Meelis Karp (TPÜ AK, süsteemiadministraator)
Tanel Linnas (OÜ Artaxis, programmeerija)
Oleg Mürk (TÜ, magistrant)
Meelis Olev (TÜ, üliõpilane)
Leopold Parts (TÜ, üliõpilane)
Inga Petuhhov (TPÜ, assistent)
Rein Prank (TÜ ATI, dotsent)
Andrei Solntsev (TÜ, üliõpilane)
Konstantin Tretjakov (TÜ, üliõpilane)