Informaatikaolümpiaadi þürii
2005.-2006. õppeaastal


Þürii esimees:

Ahto Truu - AS Aprote tarkvaraarendaja
ahto.truu@mail.ee

Þürii liikmed:

Kärt Saarsen - TÜ Teaduskooli projektijuht, korraldava komisjoni esimees
kart.saarsen@ut.ee, tel. 7375 580
Heno Ivanov - AS EGeen süsteemide administraator ja arendaja
Indrek Jentson - AS Aprote tarkvaraarendaja
Meelis Karp - TLÜ AK süsteemiadministraator
Tanel Linnas - OÜ Vihmapuu vanemprogrammeerija
Avo Muromägi - TÜ üliõpilane
Inga Petuhhov - TLÜ lektor
Rein Prank - TÜ MTAT dotsent
Kristo Tammeoja - TÜ üliõpilane
Konstantin Tretjakov - TÜ magistrant