Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

XXXV, 1987.-1988. õppeaasta

Koduse eelvooru ülesanded


Koostada programmid järgmiste ülesannete lahendamiseks. Kommenteerida algoritmide ideed. Keeled: BASIC, PASCAL, C, FORTAN, PL-I.

1. ülesanne

Arvukolmik (TI,MI,SI) esitab 30 km suusataja stardiaja ja kolmik (T2,M2,S2) finishi aja (tunnid,minutid,sekundid). Kontrollida, kas andmed on korrektsed, ning leida suusataja tulemus.

2. ülesanne

Sisestada õpilaste nimed ja pikkused. Trükkida pikkuselt esimese, teise ja kolmanda nimi ning pikkus. Võrdsete pikkuste korral tegutseda nii, nagu oleks nimekirjas eespool olija pikem.

3. ülesanne

Sisestada reaalarvud a,b,c,u,v. Leida funktsiooni y=ax^2+bx+c suurim ja vähim väärtus lõigul [u,v].

4. ülesanne

Sisestada positiivsed täisarvud a(1), ...., a(n) Koostada nendest suurima pikkusega jada, kus iga järgmine arv jagub eelmisega. (Näiteks arvude 3,2,8,4,4,1 korral saame jada 1,2,4,4,8).


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 01.04.1999. a.