Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

XXXV, 1987.-1988. õppeaasta

Lõppvooru ülesanded


Koostada järgmiste ülesannete lahendamiseks programmid. Kommenteerida lahendusideed. Keelteks: Basic, Pascal, C, Fortran; keel milles õpitakse koolis.

1. ülesanne

Tasandil antakse kolme punkti koordinaadid. Kontrollida kas need moodustavad täisnurkse kolmnurga.

2. ülesanne

On esitatud lause, milles sõnad on kirjutatud ladinatähtedes ja on üksteisest eraldatud ühe või enama tühikuga; lõputunnuseks on punkt. Leida maksimaalse pikkusega sõna.

3. ülesanne

On antud arvud a0, a1,.., a5. Leida võrrandi

a(5)x^5 + a(4)x^4 + ... + a(0) = 0

lahendid, kui on teada, et kõik lahendid on täisarvulised.

4. ülesanne

On esitatud malelaua kahe välja koordinaadid (näiteks: a6 ja c2). Leida minimaalne ratsu käikude arv, mis kulub, et ratsu jõuaks esimeselt väljalt teisele.


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 01.04.1999. a.