Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

XXXIX, 1991.-1992. õppeaasta

Koduse vooru ülesanded


1. ülesanne

Sisestada arvud a ja b. Leida kõik lõigu [a,b] punktid, kus funktsioon y=sin(x) saavutab selle lõigu jaoks maksimaalse väärtuse. (5 p.)

2. ülesanne

Sisestada vene kabe seis 8x8-massiivina, milles 0 tähistab tühja ruutu, 1 valget kivi, 2 valget kabet, -1 musta kivi ja -2 musta kabet. Leida kõik kabendid, millega valge saab selles seisus reeglite järgi teha oma käigu. (10 p.)

3. ülesanne

Nimetame teksti n-seotuks, kui igal kahel järjestikusel sõnal leidub n-täheline ühine alamsõna. Näiteks tekst "Annan ananassi vanale kanale" on 3-seotud (ühised osad on vastavalt "nan", "ana" ja "ana"). Sisestada täisarv n ja sõnade jada. Leida, kui pika n-seotud teksti saab koostada nendest sõnadest. (10 p.)


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 01.04.1999. a.