Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

11.-12. märts 1994. a.

Õpetajate prooviolümpiaad


Koostada programmid järgmiste ülesannete lahendamiseks, paigutades tekstid järgmise näite kohaselt nimetatud failidesse: NIMI1.PAS, NIMI2.PAS (laiend vastavalt keelele). Programm peab käivitamisel teatama ülesande sisu ja autori nime ning kooli.

Sisendandmete vastavust tingimustele pole vaja kontrollida. Koos vastusega näidata ekraanil ka sisendandmeid.


1. ülesanne

(10 p.) Sisestada reaalarvud A,B,C,U ja V. Leida funktsiooni y = Ax +Bx+C minimaalne ja maksimaalne väärtus lõigul [U,V].

2. ülesanne

(20 p.) Sisestada (stringina) sulgudeta aritmeetiline avaldis, mis koosneb muutujatest (väikesed ladina tähed) ja märkidest + ning -. Leida avaldise väärtus, küsides selleks kõik vajalikud muutujate väärtused kasutajalt.

Dialoogi näide:
Sisestage avaldis:
x+xy+z
Muutujate väärtused:
x=2.5
y=3
z=-0.2

x+xy+z=9.8

Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 01.04.1999. a.