Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

XLI, 1993.-1994. õppeaasta

Koduse eelvooru noorema rühma ülesanded


1. ülesanne

( 10 p. ) Noormees ja neiu on kokku leppinud, et vastavad teine- teise kirjadele samal päeval, kui kirja kätte saavad. 1993. aasta esimese kirja kirjutas noormees ja aasta kirjade saatmispäevad on järjestikku ühekaupa tekstifaili ridadel, näiteks

15 1
18 1
20 1    jne.

Sisestada tekstifaili nimi ja leida faili põhjal keskmine kirja liikumise aeg päevades kummagi suuna jaoks (viimase kirja liikumist mitte arvestada).

2. ülesanne

( 15 p. ) Sisestada string, mis esitab täisarvuliste kordajatega lineaar- või ruutvõrrandi, ja väljastada võrrandi lahend(id) täpsusega kolm kohta peale koma.

Näiteid sisendstringi kuju kohta:

-17x+5=0,  x=0,  -x^2-4x=0,  3x^2-8x-5=0.

3. ülesanne

( 20 p. ) Kõrgema seltskonna ballil palub härrasmees tantsima ainult neid daame, kellele teda on tutvustatud. Kunagi ei tantsita kahte tantsu järjest sama partneriga. Balli algul annab perenaine ühe härra kätte lehviku, mis iga tantsu ajal antakse üle partnerile (lehviku valdajal ei jää kunagi tants vahele).

Sisestada tekstifaili nimi ja sellest failist andmed balli kohta: esimesel real härrade arv ja daamide arv (kumbki ó 50), edasi ühekaupa real härrade ja siis daamide nimed (kõik erinevad), seejärel iga härra jaoks sümbolitest + ja - koosnev rida, kus pluss i-ndal kohal tähendab, et härrat on tutvustatud i-ndale daamile, viimasel kahel real esimese lehvikuvaldaja nimi ja tantsude koguarv ballil.

Leida kõik peokülalised, kelle käes võib lehvik olla peo lõpul.


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 01.04.1999. a.