Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

XLII, 30. märts 1995. a.

Lõppvooru noorema rühma ülesanded


1. ülesanne. METSKAPTEN ( 20 p. )

Metskapteni laeval on probleem vee peal püsimisega. Kogu last on juba üle parda heidetud, kuid laev vajub ikka veel. Ainus võimalus on mõned reisijad üle parda heita. Et valik oleks aus, seab kapten laeva kõik N reisijat ringi ja järjest lugedes iga K-s heidetakse üle parda, kuni vajumine lakkab. Et aga laeval on m kapteni sugulast, siis tuleb nad seada ringis parimatele positsioonidele. Leida esialgses ringis m kõige ohutumat positsiooni.

Andmed on üherealises tekstifailis järjestuses N m K.

Näide: faili METSKAPT.DAT on kirjutatud

10 2 3

Kõige ohutumad positsioonid on 4 ja 10.


2. ülesanne. NELJAS MAJA ( 30 p. )

Argentiina tänavatel on maja numbriks sissekäigu kaugus tänava algusest meetrites, mis ühel pool tänavat "ümardatakse" paarisarvuks, teisel pool paarituks arvuks.

Tekstifailis on ühe klassi teatud tänaval elavate õpilaste nimed (kuni 40 õpilast) koos maja numbritega. Leida õpilased, kes elavad tänava lõpu poolt lugedes neljandas majas, mis esineb nimekirjas.

Näide: fail NELJAS.DAT

Andres 2345
Juan 1120
Basilio 68
Maria 127
Maria 68
Pedro 31

Vastus: Basilio, Maria.


3. ülesanne. VANKER ( 50 p. )

Tekstifaili kaheksal real on kujutatud malelaud, kusjuures

== tähistab musta ruutu,
00 malevankri algpositsiooni,
LL lõpp-positsiooni ja
## ruute, millele käimine ja mille ületamine pole lubatud.

Leida, mitu käiku on tarvis vankri liikumiseks ruudule LL. Väljastada üks võimalik teekond näites toodud kujul .

Näide. Faili VANKER.DAT sisu (vasakul) ja üks õigetest vastustest.

                  3 käiku:
  ==  ==  ==  ==        ==  ==  ==  ==
==  ==  ==  ==        == 01 ==  ==  == 02
  00  ==  == ## ==        00  ==  == ## ==
==  ==  ==  ##        ==  ==  ==  ##
  ==  ==  == ## LL        ==  ==  == ## 03
==  ==  ==  ==        ==  ==  ==  ==
  ==  ==  ==  ==        ==  ==  ==  ==
==  ==  ==  ==        ==  ==  ==  ==

Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 01.04.1999. a.