Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

XLII, 30. märts 1995. a.

Lõppvooru vanema rühma ülesanded


1. ülesanne. PERIOODILISED MURRUD ( 25 p. )

Tekstifaili ainsal real on kaks positiivset kuni 3-kohalist täisarvu. Esitada nende jagatis (täpse või perioodilise) kümnendmurruna. Näiteks failide PER1.DAT, PER2.DAT ja PER3.DAT jaoks oleks õiged vastused

423/200=2.15
2/7=0.(285714)
17/12=1.41(6)

2. ülesanne. FAILIDE NIMED ( 25 p. )

Olümpiaadist osavõtjate programmide failid on vaja nimetada nii, et

1. laiend on standardne (vastavalt pragrammeerimiskeelele),

2. faili nimi algaks võimalikult pika lõiguga perekonnanimest,

3. faili nime viimane sümbol (ja sealjuures ainus number nimes) oleks ülesande number,

4. erinevate autorite failide nimed ei ühtiks.

Tekstifaili igal real (kuni 40 rida) on ühe võistleja perekonnanimi (kuni 20 tähte). Väljastada ekraanile järjekorda muutmata nimed koos esimese ülesande faili nimedega. Näide: üks õigetest vastustest faili NIMED.DAT jaoks:

Tamm      Tamm1.pas
Tamme     Tamme1.pas
Tammel     Tammel1.pas
Tammela    Tammela1.pas
Tammelo    Tammelo1.pas
Tammel     Tammelb1.pas
Tamm      Tamma1.pas
Tammelaan   Tammeln1.pas

3. ülesanne. RUUDUD ( 50 p. )

Tekstifaili igal real (kuni 200 rida) on kaks täisarvu, mida vaat- leme kui tasandipunkti koordinaate. Leida, mitu erinevat nullist erineva küljepikkusega ruutu moodustavad need punktid.

Näide. Faili RUUDUD.DAT punktid moodustavad 8 ruutu:

0 1
0 2
0 3
1 0
1 1
1 2
1 3
2 1
2 2
2 3
3 2

Program peab töötama järgmiselt:

1. Alginfo väljastamine.

2. Faili nime sisestamine.

3. Aja väljastamine (sajandiksekundi täpsusega).

4. Lahendamine ja vastuse väljastamine.

5. Aja väljastamine.

Sisendfailis olevaid andmeid pole vaja väljastada. Programmi testitakse 486DX-50 arvutil ja testid peavad andma tulemuse 10 sekundiga. Kuni 20 punkti korral õigesti töötava programmi eest antakse 20 punkti.


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 01.04.1999. a.