Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

XLIII, 17. veebruar 1996. a.

Piirkondliku vooru noorema rühma ülesanded


1. ülesanne

( 20 p. ) Tekstifaili esimesel real on täisarvud M ja N (M,N<=20), järgmisel M real väikestest ladina tähtedest koosnevad N sümboli pikkused stringid, mis kokku moodustavad tähtedest ristküliku.

Leida, mitu sümbolit sisaldab maksimaalse sümbolite arvuga alamristkülik, mis koosneb ühesugustest tähtedest.

Näited: Fail N1.01 Fail N1.02

SISEND:

5 6 1 5
aaaaaa abbab
baaaaa
ccaaaa
ddaaaa
eeeaaa

VASTUS: 16 2


2. ülesanne

( 30 p. ) Tekstifaili ainsal real on kuni 20 sümboli pikkune string, milles võivad esineda:

0123456789+-BE

String kujutab klahvivajutusi, mis tehti kuni 6 kümnendkohaga täisarvu sisestamiseks (B = <BackSpace>, E = <Enter>). Kui sisestus on korrektne, siis väljastada sisestatud arv. Kui ei, siis: "VIGA" või "PUUDUB <Enter>".

Fail N1.01 Fail N1.02

SISEND: -12345BB6E 1234567E

VASTUS: -1236 VIGA


3. ülesanne

( 30 p. ) Tekstifaili ainsal real on tühikuga eraldatud kaks positiivset täisarvu n ja k, kus n<200 ja k<10.

Leida, mitmel erineval viisil saab arvu n esitada k algravu summana (ainult liidetavate järjekorra poolest erinevad viisid loeme ühesugusteks).

Leida ka kõik erinevad esitused.

Vastused väljastada tekstifaili nimega VAST.3

Näide. Sisendail n3.1

SISEND: 10 2

VASTUS: 2:

3+7=10
5+5=10


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 01.04.1999. a.