Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

XLIII, 17. veebruar 1996. a.

Piirkondliku vooru vanema rühma ülesanded


1. ülesanne

(20 p.) Tekstifaili esimesel real on täisarvud M ja N (M,N<=20), järgmisel M real numbritest koosnevad N sümboli pikkused stringid, mis kokku moodustavad numbritest ristküliku.

Leida maksimaalne summa, mis moodustub selle ristküliku mõne ristkülikukujulise ühesugustest numbritest koosneva osa numbrite summana.

Näide. Fail v1.0

SISEND: 5 6

333333
333334
123888
123888
999999

VASTUS: 54


2. ülesanne

(30 p.) Tekstifaili ainsal real on kuni 20 sümboli pikkune string, milles võivad esineda sümbolid

0123456789BDLR String kujutab klahvivajutusi, kui programmeerimiskeele redaktoris

Insert-reziimis alustati kirjutamist tühja faili algusest (B = <BackSpace>, D = <Delete>, L ja R on nooleklahvid).

Väljastada ekraanile tekkinud rida.

Näide. Fail v2.0

SISEND: 1234L5RRR67B

VASTUS: 12354 6


3. ülesanne

(50 p). Tekstifaili ainsal real on kaks positiivset täisarvu n ja k, kus n<10000 ja k<17.

Leida, mitmel erineval viisil saab arvu n esitada k algravu summana (ainult liidetavate järjekorra poolest erinevad summad loeme ühesugusteks). Leida ka kõik erinevad esitused.

Vastused väljastada tekstifaili nimega VAST.3

Näide. Sisendfail v3.1

SISEND: 10 2

VASTUS: 2:

3+7=10
5+5=10


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 01.04.1999. a.