Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

1996.-1997. õppeaasta

Informaatikaolümpiaadi juhend


Olümpiaad viiakse läbi kolmes voorus - kodune eelvoor, piirkondlikud olümpiaadid ja lõppvoor Tartus. Arvestust peetakse kahes vanuserühmas: kuni 10. klass ja 11. - 12. klass.

Olümpiaadil tuleb lahendada algoritmilise iseloomuga ülesandeid, kus tuleb koostada programm keeles QBASIC, Pascal (Turbo) või C (C++). Lahendusi hinnatakse programmi testimise teel arvutis. Hinnatakse ainult programmi töö tulemusi, mitte teksti.

Eelvooru ülesanded saadab olümpiaadikomisjon detsembri keskel linnade/maakondade haridusametitele ja avaldab uudisegrupis EE.KOOLID. Võimaluse korral avaldatakse ülesanded ka ajakirjanduses. Koolide informaatika- ja matemaatikaõpetajad tagavad, et ülesanded jõuavad õpilasteni. Eelvooru ülesanded lahendab õpilane iseseisvalt.

Korralikult kommenteeritud programmid tuleb saata trükituna ja elektroonilisel kujul (kettal või elektronpostiga) 15. jaanuariks 1997 aadressil: Informaatika olümpiaad, Täppisteaduste Kool, pk 060, Postimaja, Tartu, EE 2400. E-post: ttkool@ut.ee. Organiseeritakse ka võimalus lahenduste kettalt kettale kirjutamiseks Tartus ja Tallinnas.

Eelvooru tulemuste põhjal kutsutakse parimad lahendajad piirkondlikele olümpiaadidele, mis toimuvad arvutitel 22. veebruaril 1997. Piirkondlike olümpiaadide toimumise kohad määratakse vastavalt II vooru jõudnute elukohtadele. Täpsem informatsioon saadetakse II voorust osavõtjatele koos kutsega.

Olümpiaadi lõppvoor toimub Tartus 5. - 6. aprillil 1997. Lõppvooru kutsutakse piirkondlike olümpiaadide ja lahtiste võistluste tulemuste põhjal. Võistlus toimub 5-tunnise praktilise tööna IBM PC tüüpi arvutil.

Võistleja poolt valitud keele kompilaator on arvutil installeeritud võistluse alguseks. Igale võistlejale antakse ketas oma programmide salvestamiseks. Igale ülesandele tuleb esitada ainult üks lahendus, mis peab asuma ülesande tekstis määratud nimega failis. Koostatud programm peab lugema andmeid tekstifailist ja väljastama vastuseid ekraanile või tekstifaili. Töö ajal ei ole osavõtjatel teksti trükkimise võimalust. Kaasatoodud ketaste ja trükitud materjalide kasutamine ei ole lubatud. Olümpiaadi ajakavas on ette nähtud aeg programmide tööga tutvumiseks ja apellatsiooniks. Sellel ajal võib osavõtja kirjutada programmid ka oma kettale. Protestide korral teeb zhürii oma otsuse.

Vabariikliku olümpiaadi lõppvooru tulemuste põhjal valitakse kandidaadid eesti võistkonda Balti informaatikaolümpiaadile Leedus ja rahvusvahelisele informaatikaolümpiaadile IOI' 97, mis toimub detsembri alguses Lõuna Aafrika Vabariigis, Kaplinnas (osa saavad võtta ka need, kes on selleks ajaks kooli lõpetanud). Kandidaate valitakse töö taseme põhjal nii noorema kui vanema vanuseklassi võistlejate hulgast (IOI toimub ainult ühes vanuseklassis). Kandidaatidele korraldatakse täiendavad õppused ja võistkond valitakse lõplikult rahvusvahelise olümpiaadi tasemele vastavate ülesannetega võistlustel.


Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 28.01.1999. a.