Eesti koolinoorte matemaatikaolümpiaadidid Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadid Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadid Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadid Astronoomiahuvilistele Eesti koolinoorte bioloogiaolümpiaadid Eesti koolinoorte geograafiaolümpiaadid Täppisteaduste Kooli informaatikaosakond

1996.-1997. õppeaasta

Piirkondliku vooru noorema rühma testimisprotokollid


1. HULKLIIKME KOONDAMINE (25 p.)

n1.1. Lihtne koondamine 4 p

4x^2+2x^3-2x^2 2x^3+2x^2

n1.2. Mitmekohalised kordajad 3 p

24x^2+12x^3-2x^2 12x^3+22x^2

n1.3. Kordajad 0 3 p

4x^2+2x^3-6x^2+3x^5+4x^4-4x^3-2x^4+2x^3-2x^4

3x^5-2x^2

n1.4. Tulemus 0 3 p

4x^2+2x^3-6x^2+3x^5+2x^2+4x^4-5x^5-4x^3-2x^4+2x^3-2x^4+2x^5

0

n1.5. Kordajad 1 ja -1 3 p

-x^2+x^3-x^2+x^4+x^2 x^4+x^3-x^2

n1.6. Mitmekohalised astendajad 3 p

4x^12+2x^32-2x^12 2x^32+2x^12

n1.7. Astendajad 0 ja 1 3 p

4x-6+3x^5-2x+4x^4-5-2x^4+1 3x^5+2x^4+2x-10

n1.8. suured kordajad, kõrged astendajad, pikk rida 3 p

Vastus: -2x^100+997x^5+2x^4-2x^3-2100x^2


2. KATMATA OSA (25 p.)

n2.1 Mittekattuvad ruudud 65 4p

n2.2 Paarikaupa ruudud 69 5p

n2.3 Mitmekaupa kattuvad 48 5p

n2.4 Pole ruute 100 3p

n2.5 Servad 9 4p

n2.5 Koormustest 0 4p


3. ORNAMENDI TEISENDAMINE (50 p.)

Test Oodatav vastus Tegelik vastus Punkte
N3.1 90 KR   5p
N3.2 180 KR   5p
N3.3 270 KR   5p
N3.4 VERT.PEEGEL   5p
N3.5 VP+90 või 270+VP   5p
N3.6 VP+180 või 180+VP   5p
N3.7 VP+270 või 90+VP   5p
N3.8 MUUTUSTETA   5p
N3.9 EI SAA   5p
N3.10 EI SAA   5p
    Punkte kokku:  

Palume saata kõik küsimused aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud: 01.04.1999. a.