Informaatikaolümpiaadi þürii 1998.-1999. õppeaastal


Þürii esimees:

Ahto Truu -- AS Aprote süsteemianalüütk

Þürii liikmed:

Rein Prank -- TÜ Arvutiteaduse Instituudi dotsent

Indrek Jentson -- AS Aprote süsteemianalüütk

Peeter Laud -- TÜ doktorant

Inga Petuhhov -- TPÜ assistent

Heno Ivanov -- TÜ üliõpilane

Oleg Mürk -- TÜ üliõpilane

Meelis Kull -- TÜ üliõpilane

Targo Tennisberg -- TÜ üliõpilane

Meelis Karp -- TPÜ AK süsteemiadministraator

Komisjoni esinaine:

Õnne Nummert -- TÜ Täppisteaduste kooli metoodik