Tartu Ülikooli Täppisteaduste Koolist on saanud

TÜ TeaduskoolTÜ nõukogu kinnitas oma 2003.a. 20. juuni istungil senise TÜ Täppisteaduste Kooli uueks nimeks TÜ Teaduskool.

Kooli nimemuutuse ajendiks oli asjaolu, et juba alates 2001./2002.õppeaastast hakkas täppisteaduste kool vastavalt TÜ ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud lepingule kureerima kõigi ainete üleriigiliste olümpiaadide korraldamist. Selles rollis tunnetas kool oma vastutust andekate noorte arendamise eest mitte üksnes täppis-ja loodusteaduste valdkonnas.
Teaduskooli missiooniks on olla tulevase rahvusliku teadlaskonna taimelava. Meie eesmärgiks on vastavalt kooli uuele põhikirjale andekate (kõrgete vaimsete võimetega, loovate ja motiveeritud) kooliõpilaste õpi- ja teadushuvi rahuldamine koolitus- ja huvialategevuse kaudu, õpilastele hea ettevalmistuse andmine sihipäraseks akadeemiliseks eneseteostuseks kõrgkoolis.
Selle eesmärgi täitmine jätkub nii endise nime all toimunud tegevuste kaudu (olümpiaadid, ainevõistlused, õpilaste täienduskoolitus jms) ning traditsioonilistes valdkondades, aga tasapisi avardub meie tegevusväli ka uutele aladele. Kindlasti lisandub uusi tegevussuundi ja tegevusvorme - soovime, et Teaduskoolist kasvaks välja teadusandekate laste haridusprogrammide arenduse ning pedagoogiliste ja psühholoogiliste probleemidega tegelev keskus selle valdkonna kõigis spektrites. (Põhikiri)

Teaduskooli õppetöö algab üldjuhul 3. oktoobril.
Kursustele saab registreeruda 20. septembrini.
Käesoleval õppeaastal alustab tööd 26 kursust, kuhu ootame õppima niisuguseid võimekaid õpilasi, kellele ei piisa kodukooli pakutavatest võimalustest oma lemmikalaga tegelemiseks. Koolidele on meie poolt pakutavad kursused heaks võimaluseks andekamatele õpilastele võimete- ja huvikohaste individuaalsete õppekavade koostamiseks. Kuna riigi toetus Teaduskoolile ei ole nii suur, et kataks kõik koolituskulud, siis on kooli nõukogu kehtestanud õppekulude osaliseks katmiseks kursusetasu, mis sel õppeaastal on üldjuhul 300.- krooni õppeaastas. Loodame, et noorte kodukoolid/omavalitsused saavad oma õpilaste hariduspüüdlusi toetada ka õppetasude maksmisel.

Teaduskooli poolt hallataval Eesti olümpiaadide kodulehel on juba üleval 2005/06. õppeaasta üleriigiliste olümpiaadide ja ainevõistluste kalenderplaan ning abimaterjali ka paljude olümpiaadide ettevalmistuse alustamiseks. Olümpiaadideks ettevalmistumisel on kindlasti abiks Teaduskooli kodulehel ilmumist jätkav põhikoolide õpilastele mõeldud nuputamisleht Nupuvere, samuti leiab siit reaalainete alaseid õppematerjale ja paljude varasemate võistluste ülesandeid.

Äsja lõppenud suvel osalesid Eesti võistkonnad taas edukalt UNESCO egiidi all peetavatel rahvusvahelistel teadusolümpiaadidel. Teaduskoolis ettevalmistuse saanud võistkonnad osalesid matemaatikaolümpiaadil Mehhikos, bioloogiaolümpiaadil Hiinas, füüsikaolümpiaadil Hispaanias, keemiaolümpiaadil Taivanil, lingvistikaolümpiaadil Hollandis, informaatikaolümpiaadil Poolas. Uuel õppeaastal algab ettevalmistus juba järgmisteks rahvusvahelisteks jõukatsumisteks (vt võistlused ja võistkonnad). Kõik rahvusvaheliste olümpiaadide medalistid on Teaduskooli kodulehel uutele lendutõusjatele eeskujuks näha. Teaduskool omalt poolt püüab aidata uutel püüdlejatel tuult tiibadesse saada.

Parimate soovidega uueks kooliaastaks kõigile õppijaile ja õpetajaile

Viire Sepp,
TÜ teaduskooli direktor