Teaduskooli isikkoosseis


Nimi
Amet
Telefon
E-post
Tegevusvaldkond
Viire Sepp
direktor
7375 890
Viire.Sepp@ut.ee
vt. põhikiri
Heli Pärn
sekretär
7375 581
Heli.Parn@ut.ee
kooli asjaajamine, tavaposti teel toimuva õppetöö arvestus.
Natalia Nekrassova
spetsialist
7375 581
Natalia.Nekrassova@ut.ee
õppetöö ja kursuste planeerimine ning koordineerimine
Kärt Saarsen
projektijuht
7375 580
Kart.Saarsen@ut.ee
Olümpiaadide koordineerimine, Eesti olümpiaadide veebilehed, huviüritused
Ly Sõõrd
haridustehnoloog
7375 581
Ly.Soord@ut.ee
e-õppetöö koordineerimine, e-õppe alane arendustegevus, Teaduskooli veebileht
Raili Vilt
metoodik
7375 580
Raili.Vilt@ut.ee
Põhikoolide vanuserühmale suunatud tegevus (Nupuvere, Känguru, õppetöö (matemaatika alamaste))
Hilja Afanasjeva
metoodik
7375 581
Hilja.Afanasjeva@ut.ee
õppetöö (matemaatika põhiaste)
Hillar Saul
psühholoog-nõustaja
7375 889
Hillar.Saul@ut.ee
 

TÜ Teaduskooli aadress: Tähe 4-143, 51010 Tartu