Olümpiaadide ja võistluste list


Teaduskooli poolt korraldatavate võistluste ja kõigi olümpiaadide kohta kõige värskema info saamiseks tuleb tellida endale olympiaadid-list. Juhend selle tellimiseks asub aadressil http://lists.ut.ee:8888/wws/info/olympiaadid. Rohkem infot listidest saab Tartu Ülikooli listserverilt.