Tarkvara PDF jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

2006.-2007. õppeaasta
Nimekiri
8.-9. dets toimub õppesessioon ja 10.dets lahtine võistlus


2005.-2006. õppeaasta
3.-4. dets toimub õppesessioon
Nimekiri


2004.-2005. õppeaasta
Nimekiri
4.-5. dets toimub õppesessioon


2003.-2004. õppeaasta
Nimekiri
30.nov-1. dets toimub ülemastme õppesessioon


2002.-2003. õppeaasta
Nimekiri
30.nov-1. dets toimub ülemastme õppesessioon


2001.-2002. õppeaasta
Nimekiri
Kodune töö nr.3 (postscript) (pdf)
Kodune töö nr.3 lahendused (postscript) (pdf)
Kodune töö nr.2 (postscript) (pdf)
Kodune töö nr.2 lahendused (postscript) (pdf)
Kodune töö nr.1 (postscript) (pdf)
Kodune töö nr.1 lahendused (postscript) (pdf)


2000.-2001. õppeaasta
Kodune töö nr.3 (tähtaeg: 10. märts)
10 ülesannet mitmest valdkonnast (postscript) (pdf) (gif)
Lahendused (postscript) (pdf)
Kodune töö nr.2 (tähtaeg: 12. veebruar)
10 ülesannet mitmest valdkonnast (postscript) (pdf) (gif)
Lahendused (postscript) (pdf)
Kodune töö nr.1 (tähtaeg: 20. dets.)
10 ülesannet mitmest valdkonnast (postscript) (pdf) (gif)
Lahendused (postscript) (pdf)
Õppesessiooni õppematerjalid: (25.-26.nov)
Elementaarne arvuteooria (Härmel Nestra)
(postscript) (pdf)
Jaguvus (gif:1) (gif:2) (gif:3)
Jäägiga jagamine (gif:1) (gif:2)
Kongruentsid (gif)
Positsioonilised arvusüsteemid (gif:1) (gif:2)
Suurim ühistegur ja vähim ühiskordne (gif:1) (gif:2) (gif:3) (gif:4) (gif:5) (gif:6)
Kanooniline esitus (gif:1) (gif:2)
Graafidest (Uve Nummert)
(postscript) (pdf)
Mis on graafid? (gif)
Graafi tippude astmed (gif)
Teed ja tsüklid. Graafi sidusus (gif)
Puud (gif)
Kahealuselised graafid (gif)
Olümpiaadiülesandeid graafidest (gif)
Kombinatoorikaülesannete lahendamine värvimiste abil (Kati Metsalu)
(postscript) (pdf)
Invariandid (gif)
Värvimised (gif)
Ülesanded (gif)
Ülesandeid võrratuste kohta (Indrek Zolk)
(postscript) (pdf)
Reaalarvu ruudu mittenegatiivsus ja lihtsad teisendused (gif:1) (gif:2)
Keskmiste vahelised võrratused ja Cauchy võrratus (gif)
Avaldiste liikmeti võrdlemine ja matemaatiline induktsioon (gif)


1998.-1999. õppeaasta
Nimekiri
Kodune töö nr.1 (tähtaeg: 15. dets.)
Bratislava kaugõppe kooli ülesannete komplektid:
Ülesanded (gif)(Algarvud) (Loogika) (Hulknurgad)
Ülesanded (dvi)(Algarvud) (Loogika) (Hulknurgad)
Ülesanded (postscript)(Algarvud) (Loogika) (Hulknurgad)
Lahendused (dvi)(Algarvud) (Loogika) (Hulknurgad)
Kommentaar lahendustele (dvi)(hulknurgad ja loogika)
Kodune töö nr.2:
Ülesanded vanemale rühmale (postscript)
Ülesanded nooremale rühmale (postscript)
Lahendused (postscript)(Vanem rühm) (Noorem rühm)


1997.-1998. õppeaasta
Nimekiri
Kodune töö nr.1:
Ülesanded (gif)
Ülesanded(dvi)(postscript)
Kodune töö nr.2 (tähtaeg: 10.nov):
Ülesanded (gif)
Lahendused (gif)
Ülesanded (dvi)(postscript)
Lahendused (dvi)(postscript)
Kodune töö nr.3 (tähtaeg: 20.dets):
Balti tee'97 ülesanded (dvi) (postscript)
Kodune töö nr.4 (tähtaeg: 5. veebr):
Ülesanded (gif)
Lahendused (gif)
Lahendused (dvi)(postscript)
Lahendused (dvi)(postscript)
Bratislava kaugõppekool 1997/98 õppeaastal
Matemaatika valikvõistlus:
Ülesanded(gif) (1. päev) (2. päev)
Lahendused(gif) (Ül.1) (Ül.2.) (Ül.3.) (Ül.4.) (Ül.5.)
Valikvõistluse tulemused ja koondise nimekiri
Ülesanded (dvi) (postscript)
Lahendused (dvi) (postscript)


1996.-1997. õppeaasta
Nimekiri
Õppesessioonidel kasutatud teooriamaterjalid:
Lõpmatud hulgad (Uve Nummert)
Funktsioonid (Mati Abel)
Tõestamisest (Kati Metsalu)
Tasandi teisendused (Reimo Palm)
Geomeetria (Jan Villemson)
Kodune töö nr.1:
Ülesanded (gif) (Noorem rühm)(Vanem rühm)
Lahendused (gif) (Noorem rühm)(Vanem rühm)
Kodune töö nr.2 (Bratislava kaugõppekooli sügissemesti komplektid):
Ülesanded (gif) (Geomeetria)(Diskreetne matem. ül.1-3)(Diskreetne matem. ül.4-5)
Lahendused (gif) (geom.1)(geom.2)(geom.3) (geom.4)(geom.5) (disk.mat.1)(disk.mat.2)(disk.mat.3) (disk.mat.4)(disk.mat.5)
Ülesanded (dvi)(Geomeetria)(Diskreetne matemaatika)
Ülesanded (postscript)(Geomeetria)(Diskreetne matemaatika)
Lahendused (dvi)(Geomeetria)(Diskreetne matemaatika)(Disk.mat.4.ülesande alternatiivne ja matemaatiliselt korrektne lahendus )
Lahendused (postscript) (Geomeetria) (Diskreetne matemaatika) (Disk.mat.4.ülesande alternatiivne ja matemaatiliselt korrektne lahendus)
Kodune töö nr.3:
Balti Tee'96 ülesanded ja lahendused (dvi)(postscript)
Ülesanded Balti Tee'96 võistkonnale (gif)(dvi)(postscript)
Lahendused (gif) (ül.1) (ül.2) (ül.3) (ül.4) (ül.5)
Lahendused (dvi) (postscript)
Bratislava kaugõppekooli komplekt (polünoomid):
Ülesanded (gif)(dvi)(postscript)
Lahendused (gif) (ül.1) (ül.2) (ül.3) (ül.4) (ül.5)
Lahendused (dvi) (postscript)
Kodune töö nr.4:
Ülesanded (gif)
Ülesanded (postscript)
Ülesanded ja lahendused (dvi)
Kodune töö nr.5:
Ülesanded (gif)
Ülesanded (postscript) (dvi)
Kodune töö nr.6:
Ülesanded ja lahendused (gif)
Ülesanded ja lahendused (dvi)
Kodune töö nr.7:
Ülesanded(gif)(Ül. 1-4)(Ül. 5-9)(Ül. 10)
Ülesanded ja lahendused (dvi)
Bratislava kaugõppekooli ülesanded teemal 1997 (tähtaeg Bratislavasse saatmiseks 7. aprill):
Ülesanded (gif)
Lahendused (gif)
Ülesanded (dvi) (postscript)
Lahendused (dvi) (postscript)
Kodune töö nr.8:
Bratislava kaugõppekooli ülesanded võrratustest (tähtaeg Bratislavasse saatmiseks 7. aprill):
Ülesanded (gif)
Lahendused (gif)
Ülesanded (dvi) (postscript)
Lahendused (dvi) (postscript)
Bratislava kaugõppekooli ülesanded stereomeetriast:
Ülesanded (gif)
Lahendused (gif)
Ülesanded (dvi) (postscript)
Lahendused (dvi) (postscript)
Matemaatika valikvõistlus:
Ülesanded(gif) (1. päev) (2. päev)
Lahendused(gif) (Ül.1) (Ül.2.) (Ül.3.) (Ül.4.) (Ül.5.)
Valikvõistluse tulemused ja koondise nimekiri
Ülesanded (dvi) (postscript)
Lahendused (dvi) (postscript)


Õppematerjalid
Elementaarne arvuteooria (Härmel Nestra)
(postscript) (pdf)
Jaguvus (gif:1) (gif:2) (gif:3)
Jäägiga jagamine (gif:1) (gif:2)
Kongruentsid (gif)
Positsioonilised arvusüsteemid (gif:1)(gif:2)
Suurim ühistegur ja vähim ühiskordne (gif:1) (gif:2) (gif:3) (gif:4) (gif:5) (gif:6)
Kanooniline esitus (gif:1) (gif:2)
Graafidest (Uve Nummert)
(postscript) (pdf)
Mis on graafid? (gif)
Graafi tippude astmed (gif)
Teed ja tsüklid. Graafi sidusus (gif)
Puud (gif)
Kahealuselised graafid (gif)
Olümpiaadiülesandeid graafidest (gif)
Kombinatoorikaülesannete lahendamine värvimiste abil (Kati Metsalu)
(postscript) (pdf)
Invariandid (gif)
Värvimised (gif)
Ülesanded (gif)
Ülesandeid võrratuste kohta (Indrek Zolk)
(postscript) (pdf)
Reaalarvu ruudu mittenegatiivsus ja lihtsad teisendused (gif:1) (gif:2)
Keskmiste vahelised võrratused ja Cauchy võrratus (gif)
Avaldiste liikmeti võrdlemine ja matemaatiline induktsioon (gif)