Tartu Ülikooli Teaduskooli nõukogu


Jaak Kikas FK materjaliteaduse instituudi juhataja, professor (nõukogu esimees)
Elts Abel MT puhta matemaatika instituudi dotsent
Leho Ainsaar BG teadus-arendusprodekaan, geoloogia instituudi lektor
Anneli SaroFL teatriteaduse ja kirjandusteooria õppetooli dotsent
Anu Palu HT õpetajate seminari lektor (sekretär)
Viire Sepp Teaduskooli direktor (ex officio)
Liilia Oberg haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna
üldkeskhariduse talituse peaekspert