Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCXLV1. Vedru pikkusega l ja jäikusega k lõigati kaheks võrdseks osaks. Milline on ühe uue vedru jäikus?

k
0,5k
2k
4k
ükski eelnevatest vastustest ei ole õige


2. Millisel kaugusel a koondavast läätsest (luubist) peaks asuma ese, et tema näiv kujutis tekiks fokaaltasandis? Läätse fookuskaugus on f.

a = f/2
a = f
a = 2f
a = 1,5f
a


3. Joonlaud pikkusega l on paigutatud teravikule tasakaalu nii, et ühes otsas teravikust kaugusel l/4 on koormus massiga m = 200 g. Milline on joonlaua kaal?

1 N
2 N
3 N
4 N
ükski eelnevatest vastustest ei ole õige

4. Kaks ühesugust küttespiraali on ühendatud vooluvõrku rööbiti. Mitu korda muutub eralduv võimsus, kui spiraalid ühendada jadamisi?

suureneb 2 korda
väheneb 2 korda
võimsus ei muutu
suureneb 4 korda
väheneb 4 korda

5. Helilaine läheb õhust vette. Kuidas muutuvad levimiskiirus v, lainepikkus ja võnkesagedus ?

v, ja ei muutu;
v ja suurenevad, väheneb;
v ja suurenevad, ei muutu;
v ja suurenevad ei muutu;
v, ja suurenevad.

Pildid: Misso Kooli lasteaiaealiste mänguväljak. Toomas Nipernaadi filmis nähtud saun Pulli järve ääres Missos.Vajuta siia kui oled valmis