Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCXLIX1. Õhuta ruumis kaldu horisondiga visatud palli lennuaeg on 2 sekundit. Milline on palli suurim lennukõrgus?

2,45 m
4,9 m
9,8 m
19,6 m
ükski eelnevatest vastustest pole õige


2. 4 cm pikkune vedru pikenes 1 cm võrra, kui vedru otsa riputati koormis massiga 1 kg. Milline on vedru jäikus (g = 10 m/s2)?

2 N/m
10 N/m
200 N/m
1000 N/m
250 N/m


3. Maapinnal on matemaatilise pendli võnkeperiood 1 s. Milline on selle pendli võnkeperiood maa raadiuse kõrgusel maapinnast. Arvestame, et , kus T- pendli periood, l- pendli pikkus, g- raskuskiirendus pendli riputuskohas.

0,5 s
1 s
2 s
4 s
s

4. Millise soojushulga saab gaasikogus, kui siseenergia vähenemisel 100 J võrra tegi gaas töö 500 J?

0
100 J
400 J
500 J
600 J

5. Kui suur on magnetvälja magnetiline induktsioon, milles välja suunaga risti asetatud 1 A vooluga juhtmesse mõjub selle pikkuse 1 m kohta jõud 1 N?

0,01 T
0,1 T
1 T
10 T
100 T

Pildid: Pilt.Suvemälestus Islandilt. Autor Mare MõisaVajuta siia kui oled valmis