Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLI1. Paigalolevast aatomituumast, mille mass on M, väljub osake massiga m ja kiirusega v. Aatomituum hakkab liikuma vastassuunas kiirusega V =

v
mv/M
mv/(M + m)
(m + M)v/m
mv/(M - m)


2. Ese asub koondavast läätsest kaugusel a1 = 10f (f- läätse fookuskaugus). Milline alljärgnevatest suurustest väheneb, kui ese nihutada kaugusele a2 = 5f?

kujutise suurus
eseme ja kujutise vaheline kaugus
kujutise kaugus läätsest
kujutise kaugus fookusest
ükski nimetatud suurustest ei vähene


3. Takistustraadist valmistatud spiraal paigutati kalorimeetris olevasse vedelikku. Kui rakendatud pinge on 10 V, siis spiraali läbiv vool on 5 A ning vedelikukogus väheneb keemisel tempos 2·10-5 kg/s. Milline on vedeliku keemissoojus?

0,4 J/kg
103 J/kg
5·104 J/kg
1,25·105 J/kg
2,5·106 J/kg

4. 1 m pikkuse terasvarda otsa riputatud koormise mõjul pikenes varras 1 mm võrra. Terase elastsusmoodul on 2·1011 Pa. Määrake vardas tekkinud pinge.

2·108 Pa
2·109 Pa
2·1011 Pa
4·1011 Pa
ükski eelnevatest vastustest pole õige

5. Milline esitatud seadustest ei ole füüsikas kasutusel?

Newtoni I seadus
Newtoni II seadus
Newtoni III seadus
Newtoni IV seadus
Newtoni ülemaailmne gravitatsiooniseadus.

Pildid: Pilt. Pilk Arktikumi muuseumi Lapimaal Soomes, mis on spetsialiseerunud Lapi ja arktiliste piirkondade tutvustamisele.Vajuta siia kui oled valmis