Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLV1. Kolm ühesugust takistit takistusega r ühendatakse korraga kõikvõimalikel viisidel. Millist kogutakistust ei ole sel viisil võimalik saada?

3r
3r/2
r/3
2r/3
r


2. Õlekõrrel istub sipelgas. Vertikaalasendis püsiv kõrs langeb vabalt. Kuidas muutub langemise kestvus, kui kõrre langemise ajal ronib sipelgas kõrt mööda üles?

Kõrre langemisaeg väheneb
Kõrre langemisaeg ei muutu
Kõrre langemisaeg suureneb
Kõrre vaba langemine lakkab
Ükski eelnevatest vastustest ei ole õige


3. Milline on rõhu mõõduühik?

kg
N
M2
kg/m2
N/m2

4. Jalgrattal on taga- ja esipidurid. Kuidas tuleb neid kasutada ohutumalt järsul peatumisel?

Rakendada ainult tagumine pidur
Rakendada ainult esimene pidur
Rakendada mõlemad pidurid korraga
Rakendada enne tagumine, siis esimene pidur
Rakendada enne esimene ja siis tagumine pidur

5. Röntgenitorus kiirendatakse elektrone elektriväljas potentsiaalide vahega 105 V. Milline on tekkiva röntgenikiirguse kvandi suurim energia?

1 keV
10 keV
100 keV
1 MeV
10 MeV

Pildid: Hilissügisene Valgesoo raba PõlvamaalVajuta siia kui oled valmis