Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLVII1. Kivi visatakse horisontaalsuunas õhuta ruumis algkiirusega 10 m/s. Milline on kivi kiirus 2 sekundi pärast? Eeldada, et kivi pole selle ajaga veel maapinnale jõudnud.

10 m/s
19,6 m/s
22 m/s
28 m/s
30 m/s


2. Klots massiga m libiseb alla mööda kaldpinda jääva kiirusega. Kaldpinna kaldenurk on . Millist kaldpinnaga paralleelselt jõudu on vaja rakendada klotsile, et vedada seda jääva kiirusega üles mööda kaldpinda?

mg cos
2mg sin
mg sin
2mg cos
3mgsin


3. Teatud kogus ideaalset gaasi surutakse kokku nii, et ruumala väheneb 2 korda. See protsess võib olla adiabaatiline, isotermiline või isobaariline. Millise protsessi korral on gaasi poolt tehtud töö suurim?

isobaariline
adiabaatiline
isotermiline
isotermiline ja adiabaatiline
isotermiline ja isobaariline

4. Punktlaeng 10-5 C liikus homogeenses elektriväljas ühest punktist teise, mille tulemusena laengu potentsiaalne energia suurenes 10-4 J võrra. Määrata elektrivälja poolt tehtud töö.

10-4 J
-10-4 J
10-9 J
10 J
-10 J

5. Koondava läätse abil, mille fookuskaugus on f, tuleb tekitada ekraanile küünlaleegi tõeline kujutis. Millise minimaalse kauguse l korral küünla ja ekraani vahel on see katse teostatav?

l = f
l = 2f
l = 3f
l = 4f
l = f/2

Pilt: Foto Aino LibaVajuta siia kui oled valmis