Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLVIII1. Veenõus ujub jäätükk. Kas veetase nõus muutub pärast jää sulamist? Võimalusel kontrollige vastust koduse katsega.

JAH EI

2. Kas paigalseisvates silindrilistes ühendatud anumates jääb veetase ühele kõrgusele, kui anumates oleva vee temperatuurid muuta erinevateks.

JAH EI

3. Vooluringi on ühendatud vasktoru.
Kas torusse asetatud terasvarras magneetub?

JAH EI

4. Magnetpulga poolitamisel saadi kaks ühesugust magnetit. Kas nende magnetiline mõju on samasugune kui poolitamata magnetil?

JAH EI

5. Kas on võimalik teekannu kallata 1 liiter vett, kui teil on kasutada kaheliitrine kastrul ja ämber veega?

JAH EI


Pilt: Talv Tartus Emajõe ääres19. 01. 2014Vajuta siia kui oled valmis