Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLIX1. Kaks elektripliiti ühendati vooluvõrku rööbiti.
Pliitide takistused on 60 ja 24 . Kumb pliit tarbib võimsust rohkem? Mitu korda?

Pliidid tarbivad võimsust võrdselt
Suurema takistusega pliit 2,5 korda rohkem
Väiksema takistusega pliit 2,5 korda rohkem
Suurema takistusega pliit 5 korda rohkem
Väiksema takistusega pliit 5 korda rohkem


2. Poiss sõidab jalgrattal piki sirget horisontaalset teed. Kuidas on suunatud hõõrdejõud, mis mõjuvad maapinna ja esi- ning tagarataste kummide vahel?

Mõlemale rattale mõjub jalgratta liikumisele vastassuunaline hõõrdejõud
Esirattale mõjub jalgratta liikumisele vastassuunaline hõõrdejõud, tagarattale mõjub jalgratta liikumissuunaline hõõrdejõud
Esirattale mõjub jalgratta liikumissuunaline hõõrdejõud, tagarattale mõjub jalgratta liikumisele vastassuunaline hõõrdejõud
Mõlemale rattale mõjub jalgratta liikumissuunaline hõõrdejõud
Ükski eelnev vastus ei ole õige


3. Määrake vee voolukiirus jões ühikutes km/h, kus kaubalaev liigub allavoolu kiirusega 600 km ööpäevas, vastuvoolu aga 336 km ööpäevas.

4 km/h
5 km/h
5,5 km/h
6 km/h
7 km/h

4. Ruudukujulise ristlõikega tala mass on 40 kg. Määrata tala mass, kui selle pikkust suurendada kaks korda, ruudu servade pikkusi aga vähendada kask korda.

80 kg
60 kg
40 kg
20 kg
10 kg

5. Läätse optiline tugevus on 10 dioptriat. Millisele kaugusele a läätsest tuleb paigutada ese, et saada ekraanil eseme tõelist suurendatud kujutist?

a=10 cm
0 < a < 10 cm
10 cm < a < 20 cm
a 20
a > 1 m

Pildid: 1. Talv Tartu Botaanikaaias 19. 01. 2014
2. Foto Mare Mõisa 19.01.2014. Jää kannab, Piia esimesed uisusammud.Vajuta siia kui oled valmis