Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLXIII1. Prootoni relativistlik koguenergia on kaks korda suurem tema seisuenergiast. Milline on prootoni impulss? Prootoni mass on m.

mc

mc/2


2. Küünal asub koondavast läätsest kaugusel f (f- läätse fookuskaugus). Millisel kaugusel k läätsest tekib küünla kujutis?

k = f
k = 2f
k < f
k
f < k < 2f


3. Küünal asub koondavast läätsest kaugusel f (f- läätse fookuskaugus). Millisel kaugusel k läätsest tekib küünla kujutis?

k = -f
k = -f/2
k = f
k
k = 2f

4. Vee soojendamiseks kasutatakse elektrilist küttekeha, mis on ühendatud jääva pingega vooluallikaga. Küttekeha valmistamiseks on kasutada kolm ühesugust takistuselementi. Kuidas tuleks ühendada takistuselemendid, et vesi soojeneks anumas kõige kiiremini?

kõik kolm takistuselementi jadamisi
kasutada kahte takistuselementi rööbiti
kaks takistuselementi rööbiti, kolmas nendega jadamisi
kõik kolm takistuselementi rööbiti
kasutada ühte takistuselementi

5. Lamp põleb normaalse heledusega ja tarbib võimsust 8 W, kui on ühendatud jadamisi 4 takistiga pingeallikaga 12 V. Milline on lambi nimipinge?

2 V
6 V
4 V või 8 V
10 V
12 V

Pilt: Valgusemäng Eesti Kirjandusmuuseumi sisetrepil Tartus. (Foto Aino Liba)Vajuta siia kui oled valmis