Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLXIV1. Kas küünlaid saaks valmistada heast soojusjuhtivast materjalist?

JAH EI

2. Kas vette sukeldatud 100 cm3-se ruumalaga puutükile ja samasuguse ruumalaga rauatükile mõjuvad võrdse suurusega üleslükkejõud?

JAH EI

3. Kas inimene massiga 80 kg püsib veepinnal korkvöö abil, mille mass on 5 kg?

JAH EI

4. Kas keha tihedus keha soojenemisel väheneb?

JAH EI

5. Kas pöörleva terituskäia erinevad punktid läbivad ajaühikus võrdse pikkusega teed?

JAH EIVajuta siia kui oled valmis