Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLXV1. Kuidas erineb Maaga võrreldes astronaudile mõjuv külgetõmbejõud mingi planeedi pinnal, mille raadius on 2 korda ja mass 4 korda suurem kui Maal?

ei erine
8 korda suurem
8 korda väiksem
16 korda suurem
16 korda väiksem


2. Klots libiseb alla mööda kaldpinda, mille kaldenurk on 30o. Millise hõõrdeteguri korral libiseb klots jääva kiirusega?

2

0,5
1/
2/


3. Jõu F = 10 N mõjul venib vedru 1 cm võrra pikemaks. Leida töö, mis on vajalik vedru venitamiseks 5 cm võrra. Vedru deformatsioon lugeda elastseks.

40 J
2,5 J
50 J
1,25 J
0,5 J

4. Kuidas muutus gaasi rõhk balloonis, kui gaasi temperatuur tõusis 15 oC-st kuni 300 oC-ni

suurenes 19 korda
suurenes 10 korda
suurenes 2 korda
suurenes 1,5 korda
ei muutunud

5. Kui suur on ühiklaengule mõjuv jõud vaakumis kahte samanimelist punktlaengut q ühendava sirglõigu keskpunktis? Laengutevaheline kaugus on r.

kq2/r2
0
4kq2/r2
2kq2/r2
kq2/2r2Vajuta siia kui oled valmis